Historie

Har du en historie eller historisk fakta om eller i tilknytning til Fleina? Kontakt Paal Christian Bjønnes (bjonnes@gmail.com) om du ønsker noe lagt til, rettet eller fjernet fra denne nettsiden.

Hendelser

  • Telefonen kom til Fleina rundt 1927 (i følge Arild J Jacobsen).
  • Strømnettet ble utbygd i 1956 og strømmen påsatt i februar 1957 (i følge Arild J Jacobsen).

Barna i Fleina uten skole

I 1957 var det vedtatt at skolen på Fleina skulle legges ned og barna overføres til Sør-Arnøy. Der var det vanskelig å skaffe innkvartering og skoleåret ble tydeligvis veldig amputert.
Arild J Jacobsen forteller: «Ja, jeg husker skolestreiken og hvor bekymret våre foreldre var den gangen, men som 11 åring forstod jeg nok ikke hvor alvorlig dette egentlig var. Heldigvis fikk vi jo skolen tilbake. I den tiden gikk vi på skolen annen hver uke fra skoleårets start i august til juni neste år. Skolestreiken varte fram til nyttår. Fra januar 1958 startet skoleåret for oss. Samtidig fikk vi en flink lærer fra Lofoten som bidro til at vi fikk tatt igjen det tapte gjennom sammenhengende skole fra januar til juni 1958.
Vi var 11 elever: Karen-Inger, Gudveig, Edny, Svein, Arild, Inger, Ulf, John, Marit, Arnfinn og Per Arne.»

Hentet fra avisa «Friheten» 5.oktober 1957. Klikk på bildet for å gå til avisa.
Hentet fra avisa «Friheten» 6.september 1958. Klikk på bildet for å gå til avisa.
Hentet fra avisa «Arbeiderbladet» 23.januar 1958. Klikk på bildet for å gå til avisa.

Stort fjellstykke ramler ned

Nordlands avis 18.april 1939

«Forrige tirsdag kveld raste et stort fjellstykke ved gården Slettvold på Fleina i Gildeskål. Dette fjellstykke har i mange år truet gården og vært en stadig kilde til angst. En sprekke i fjellet var blitt større og større etter hvert, og man var klar over at en dag måtte fjellet ramle. Det har også vært på tale å sprenge det, men man slapp den utgiften nå. Fallet var på 15—20 meter, og stein av alle størrelser ble slynget avgårde, dog uten å gjøre skade, da husene ligger et godt stykke fra rasstedet.»


Villmink drepte flokker av høns

Hentet fra avisa «Dalane tidende» 23.oktober 1968. Klikk på bildet for å gå til avisa.

Kullseilte og druknet

Dagene etter 8.februar 1922 kan flere aviser melde om en drukningsulykke med tilknytning til Fleina. Peder Nilsen (f. 10.3.1874) omkom, mens sønnen som ikke navngis i avisa berget seg.

Hentet fra avisa «Haalogaland» 9.februar 1922. Klikk på bildet for å gå til avisa.
Hentet fra avisa «Nordre Bergenhus Amtstidende» 10.februar 1922. Klikk på bildet for å gå til avisa.
Hentet fra avisa «Trondhjems Adresseavis» 10.februar 1922. Klikk på bildet for å gå til avisa.